لرزش خوش خیم

عموما افرادی که دچار لرزش در اندامهایی مثل دست یا پا می شوند سریعا آن را به بیماری پارکینسون تعبیر میکنند (برای آشنایی بیشتر با این بیماری مقاله بیماری پارکینسون: معرفی

Share