';

توصیه های حرکتی برای بیماران پارکینسون-۵

توصیه های حرکتی برای بیماران پارکینسون-۵

-قسمت پنجم:چگونه در حرکت چرخش داشته باشم؟

در قسمت پنجم از سری پستهای توصیه های حرکتی برای بیماران پارکینسون راهکارهایی درباره نحوه  چرخش در حین حرکت برای بیماران مبتلا به پارکینسون ارائه شده است.

ما با این مجموعه ویدیوها قصد داریم تا اقدامات مفیدی برای بهبود حرکت در شرایط و موقعیت های مختلف روزمره زندگی برای بیماران مبتلا به پارکینسون را ارائه کنیم.

با ما در این سری پست ها همراه باشید.

فن آسا

ما با هدف طراحی و توسعه ابزارهای هوشمند و نوین توانبخشی و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا تلاش داریم زندگی بهتر و آسانتری برای بیماران عزیز به ارمغان آوریم.

Related posts
نظر شما چیست؟