شروع مسیر…

“فناوری های هوشمند توانبخشی فن آسا” با هدف طراحی ابزارهای هوشمند برای کمک به زندگی بهتر بیماران مبتلا به بیماریهای مغز و اعصاب آغاز به کار کرده است و در اولین قدم در حال طراحی قاشق هوشمندی است که به بیماران مبتلا به لرزش دست کمک کند به راحتی غذا بخورند. هم چنین ویژگی های دیگری در این محصول دیده شده است که برای اولین بار در دنیا در حال پیاده سازی و اجرا است. نمونه آزمایشگاهی این محصول در حال حاضر با موفقیت تست شده است و تیم فن آسا در حال طراحی نمونه صنعتی محصول برای ورود به بازار است.

فن آسا قاشق

اگر در مورد تیم ما یا محصول اطلاعات بیشتری نیاز دارید به درباره ما مراجعه کنید.